You are here: Home > Bez kategorii > Ochrony Zdrowia

Ochrony Zdrowia

W 1881 roku N.
I.
Łunin w rozprawie swej: O znaczeniu nieorganicznych soli dla żywienia zwierząt położył podwaliny pod naukę o witaminach.
Timiriazjew (1843-1920) wyjaśnia zasadnicze zagadnienie fizjologii świata roślinnego, w jaki sposób za pomocą chlorofilu zostaje zasymilowana energia słoneczna.
W końcu XIX wieku w Rosji pojawia się znaczna ilość prac z dziedziny higieny odżywiania.
Najwybitniejszymi przedstawicielami tego okresu byli AA.
P.
Dobrosławin, F.
F.
Erisman i G.
W.
Chlopin.
Dobrosławin będąc kierownikiem katedry higieny przy Akademii Wojennej wiele uwagi poświęcał zagadnieniom racjonalnego żywienia.
W 1887 r.
pod jego kierownictwem pracowała komisja badająca zagadnienie odżywiania wojska.
Dobrosłcuiin był kierownikiem Tow.
Ochrony Zdrowia, które wiele pracy poświęcało zagadnieniom racjonalnego odżywiania.
Razem z Andrejewskim szerzył Dobrosławin ideę utworzenia w Rosji Akademii -Odźywiania o strukturze naukowego instytutu.
Myśl ta została jednak zrealizowana dopiero za czasów władzy radzieckiej, kiedy w roku, 1930 na wniosek N.
A.
Siemaszki został utworzony w Moskwie Instytut Odżywiania.
Wielkie zasługi dla rozwoju higieny odżywiania w Rosji poniósł F.
F.
Erisman; profesor uniwersytetu moskiewskiego – uczony ten wykładał również higienę żywienia.
W pracowniach Erismana pracowano nad określeniem wartości odżywczej składników pokarmowych, nad przyswajaniem różnego rodzaju chleba, opracowywano metody badania zafałszowań środków spożywczych.
Najważniejszą zasługą Erismana było stworzenie w roku 1891 Moskiewskiej Sanitarnej Stacji, ośrodka czuwającego nad stanem higienicznym rynku spożywczego, zwalczającego falsyfikację produktów spożywczych.
Uczeń Erismana N.
I.
Schmidt badał stan sanitarny ośrodków przemysłu rybnego.
Sam Erisman badał warunki pracy i odżywiania się robotników w okręgu moskiewskim.
Postępowy kierunek działalności Erismana był powodem, że rząd carski zmusił go do opuszczenia Rosji.
Ostatnim z wielkiej trójcy higienistów rosyjskich tego okresu był G.
W.
Chlopin, pracujący w Inst.
Higieny Uniw.
Moskiewskiego, a następnie w Odessie i Petersburgu.
Ogłosił on wiele doskonałych prac z zakresu higieny odżywiania.
Zwłaszcza praca Osnowy gigieny może dziś jeszcze służyć przy ocenie produktów spożywczych.
Chlopin umiał wiązać podejście naukowe z praktyką i życiem i cieszył się wielkim autorytetem władz.
Przy swych katedrach wykształcił cały szereg wybitnych fachowców z dziedziny higieny odżywiania (Uglow, Wolżyński, Nikitin).
W Rosji carskiej zagadnieniom odżywiania poświęcano stosunkowo mało uwagi, nawet wielkie odkrycie Łunina poszło w niepamięć
[hasła pokrewne: ciasto yufka gdzie kupić, tort na roczek przepis, ciasto marchewkowe thermomix ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciasto marchewkowe thermomix ciasto yufka gdzie kupić tort na roczek przepis
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.