You are here: Home > Bez kategorii > ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM Produkcja środków spożywczych i odżywianie stanowią zasadnicze warunki istnienia człowieka.
Odpowiednie odżywianie jest podstawą zdrowia i wpływa na zdolność do pracy, a nawet na długość życia.
W dobie obecnej należy, więc zastanowić się, jak są zaspokajane te zasadnicze potrzeby ludzkie w krajach kapitalistycznych i w ustrojach socjalistycznych.
Żywienie w społeczeństwie klasowym związane jest ściśle z jego klasową strukturą.
Już K.
Marks pisał: Używanie produktów zależy od warunków społecznych, w których znajdują się spożywcy, a znowu te warunki opierają się na antagonizmie klas.
W społeczeństwie kapitalistycznym, jak to wykazał K.
Marks, dochodzi nie tylko do względnego, ale i bezwzględnego zubożenia proletariatu.
W pewnych okresach w państwach kapitalistycznych poziom życia proletariatu wprawdzie nieco się podnosi, ale niewspółmiernie mało w porównaniu ze standardem życiowym klas posiadających.
Należy jednak podkreślić, że te okresy względnego zubożenia występuj ą rzadko, a z zasady mamy bezwzględne zubożenie proletariatu.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewspółmierność wzrostu kosztów utrzymania do otrzymywanych przez masy pracujące zarobków.
Zapewnienie maksymalnego zysku stanowi podstawowe prawo ekonomiczne współczesnego kapitalizmu, prawo to jest realizowane na drodze wyzysku mas pracujących.
Kapitaliści, a zwłaszcza monopole, w pogoni za zyskiem, doprowadzają świat pracy do nędzy.
Wzrost cen, spadek realnych płac robotników, wzrost podatków, bezrobocie całkowite lub częściowe gwałtownie zmniejszają zdolność nabywczą świata pracy.
Pożywienie robotnika musi być dostosowane w tych warunkach do jego małych zarobków, a więc żywi się, on produktami naj tańszymi i jakościowo najgorszymi.
K.
Marks zjawisko to wyraził w słowach: .
.
.
w społeczeństwie opartym na nędzy, produkty najnędzniejsze mają z konieczności ten przywilej, że służą na użytek największej liczby ludzi.
Prawa kapitalizmu podporządkowują sobie również i produkcję podstawowych środków spożywczych.
O gospodarce, a nawet polityce decydują w krajach kapitalistycznych wszechwładne monopole.
W krajach kapitalistycznych produkcja środków spożywczych i wysokość cen zależy również od monopolistów.
I tak np.
w USA przemysł piekarski podlega Williamowi Wordowi, produkcją mięsa kieruje czwórka monopolistów: Swift, Armour, Wilson i Cudahy.
Celem monopolistów i zasadniczym motywem ich działalności gospodarczej jest chęć maksymalnego zysku
[przypisy: tort urodzinowy dla faceta, sorbinian potasu rakotwórczy, jak udekorować tort dla dziewczynki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak udekorować tort dla dziewczynki sorbinian potasu rakotwórczy tort urodzinowy dla faceta
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.