You are here: Home >Posts Tagged ‘tort szwardzwaldzki oryginalny przepis

Mietus ma cialo o ksztalcie wydluzonym, walcowatym, z boków splaszczone, glowe mala, nieco poziomo splaszczona

Miętus ma ciało o kształcie wydłużonym, walcowatym, z boków spłaszczone, głowę małą, nieco poziomo spłaszczoną. Charakterystyczną cechą miętusa jest występujący na podbródku jeden długi wąs. Ma on dwie płetwy grzbietowe: krótką zaokrągloną, drugą długą oraz jedną długą płetwę odbytową. Płetwy piersiowe są wielkie, wachlarzowate, brzuszne natomiast mniejsze. Ciało miętusa pokryte jest drobną, mało widoczną łuską. Continue Reading

Tags: , ,

Ryby morskie

Ryby morskie . Rybołówstwo dalekomorskie zajmuje się połowami ryb na łowiskach Atlantyku, wzdłuż wybrzeży Afryki oraz w rejonie między Grenlandią, Kanadą i Islandią. Z tych rejonów rynek nasz otrzymuje różne gatunki egzotycznych ryb, których rozwój uwarunkowany jest odmiennymi warunkami środowiskowymi, szczególnie na łowiskach tropikalnych, gdzie wysoka temperatura sprzyja rozwojowi wszelkich form życia. Ryby morskie dostępne są w handlu pod nazwami: karmazyn, płastuga, dorada, pagrus, halibut, ostrobok, kulbin, piotrosz itp. W najbliższych latach znaczenie łowisk Atlantyku będzie wzrastało, w związku, z czym należy spodziewać się pojawienia w handlu nowych, różnorodnych gatunków ryb morskich. Continue Reading

Tags: , ,

Stała wymiana energii i składników pokarmowych stanowi podstawową właściwość charakteryzującą organizmy żywe

Stała wymiana energii i składników pokarmowych stanowi podstawową właściwość charakteryzującą organizmy żywe.
Dlatego też konieczna jest stała łączność organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, potrzeba stałego odnawiania ustroju na koszt związków pochodzących ze środowiska zewnętrznego.
Ustrój ludzki stale zmienia skład swych komórek, zastępując zużyte nowymi.
Przemiana materii w organizmie ludzkim ma duże natężenie, według Kuzina przez ustrój człowieka w ciągu życia przechodzi przeciętnie około 75 tys.
litrów wody, około 17 500 kg węglowodanów, około 2520 kg białek i około 1260 kg tłuszczów.
Człowiek stanowi drobną cząstkę wielkiej przyrody, żyje i działa w określonym środowisku, na jego rozwój osobniczy wielki wpływ mają warunki zewnętrzne, stosunki socjalne, położenie geograficzne, wychowanie, potężny wpływ wywiera też sposób odżywiania.
W myśl nauki Pawłowa istnieje jedność środowiska zewnętrznego i wewnętrznego – czynności i rozwój naszego ustroju zależą w wielkiej mierze od wpływu otoczenia, warunków środowiskowych, wśród których rodzaj pożywienia i jego, jakość zajmują jedną z najważniejszych pozycji.
W pracy swej Jesteś stworzenie i mózg Pawłow pisał: najistotniejszym związkiem organizmu zwierzęcego z otaczającą przyrodą jest związek uzyskiwany dzięki znanym składnikom chemicznym, które muszą stale uzupełniać skład danego organizmu, czyli związek przez pokarm.
Podobnie i biologia miczurinowska wskazuje na przewodnią, decydującą rolę odżywiania w kształtowaniu się organizmu i zmienianiu się jego cech dziedzicznych.
Także Seczenow i Pawłow przypisywali wielkie znaczenie roli odżywiania w kształtowaniu się właściwości organizmu.
Odżywianie nie jest sprawą drugorzędną i współczesna nauka – zwłaszcza radziecka – widzi w nim potężny środek działania na stan zdrowia i zdolność do pracy, na przebieg procesów przemiany materii w organizmie i na rozwój ustrojów żywych.
Pożywienie niedoborowe wpływa na wzrost, wagę, płodność i odporność zarówno zwierząt, jak i ludzi.
Próchnica zębów, niedokrwistość, wole endemiczne, zaburzenia rozwoju kośćca, hipowitaminozy, niektóre choroby wątroby (marskość) stoją w wyraźnym związku przyczynowym z niedostatecznym i nieracjonalnym odżywianiem.
Pełnowartościowe żywienie jest ważnym warunkiem naszego zdrowia, prawidłowego rozwoju, podstawą naszego życia od najwcześniejszych jego chwil.
Narodziny zdrowego dziecka zależą w wielkiej mierze od odpowiedniego żywienia matki w okresie ciąży.
Warkany i Roth dowiedli, że u szczurów można wywołać wrodzone zniekształcenia, jeśli pożywienie ciężarnych samic jest ubogie w witaminę A
[przypisy: ciasto marchewkowe thermomix, ciasto yufka gdzie kupić, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis ]

Tags: , ,

„Zarys higieny żywienia”

Zarys higieny żywienia pióra prof.
A.
Szczygła oraz podręcznik prof.
St.
Krauzego Artykuły żywności (dwa tomy).
W roku 1950 ukazało się nakładem PZWL tłumaczenie pracy I.
G.
Łorie Podstawy dietetyki, a w 1952 książka prof.
Jakuba Chlebowskiego Podstawowe wiadomości z dietetyki.
W 1951 wydano prasę Z.
Wysokińskiej Fizjologia żywienia człowieka cz.
I i II, w 1952 Chemię żywienia M.
Rychlika i T.
Szczepkouiskieqo.
W ramach Polskich Wydawnictw Gospodarczych podręczniki R.
Górskiego Planowanie żywienia gospodarczego (1952), Organizacja żywienia pracowników w zakładach produkcyjnych (1952), Ekonomika i planowanie żywienia zbiorowego (1953) Górskiego, Pawłowskiej i Wierzbickiego oraz praca zbiorowa Obsługa konsumenta w zakładach żywienia zbiorowego (1953).
Ponadto wstały wydane Wyposażenie techniczne zakładów żywienia zbiowego – Gliwic, Olesińska, Zieliński i Technologia przyrządzania potraw – Badecka, Celczyńska.
Ukazały się również cenne prace o odżywianiu dzieci, jak Żywienie niemowląt i dzieci starszych – E.
Iszory (PZWL, 1952) oraz Normy żywienia dzieci i jadłospisy S.
Witkowskiej (PZWL, 1952).
Zwraca się też dużą uwagę na wykształcenie personelu dietetycznego dla szpitali, stołówek, hoteli i pensjonatów.
Rząd nasz i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza doceniają w pełni znaczenie prawidłowego odżywiania dla zachowania zdrowia i zdolności do pracy szerokich warstw ludności.
Świadczą o tym ogromne inwestycje w dziedzinie rozwoju rolnictwa, hodowli zwierząt domowych i rybołówstwa, planowa gospodarka w dziedzinie produkcji środków spożywczych.
Widzimy, jak na oczach naszych rozwija się sieć chłodnicza, powstają fabryki konserw, rozwijają się instytucje poświęcone żywieniu stołówkowemu.
W celu polepszenia i usprawnienia odżywiania warstw pracujących zakłada się szereg barów mlecznych, rybnych, mięsnych i sklepów rozdzielczych z półfabrykatami spożywczymi.
Organizacja żywienia zbiorowego robi u nas z roku na rok poważne postępy – ulepszono pracę stołówek przy większych zakładach, rozbudowano sieć gospód spółdzielczych, barów mięsnych i mlecznych, probierni ryb.
Przeszkolono wielu kierowników uspołecznionych zakładów żywienia zbiorowego.
Poprawiła się, jakość potraw i obsługa.
W pełni zrozumienia, że alkoholizm jest wrogiem jednostek i państwa zwalcza się ostatnio energicznie tę plagę społeczną.
W coraz szerszym zakresie stosuje się leczenie chorób przewodu pokarmowego w uzdrowiskach.
Już ten pobieżny przegląd wydarzeń uwidacznia nam jasno, jak wielką wagę przywiązuj e się obecnie do zapewnienia ludności podstawowych środków spożywczych i do racjonalnego, opartego na naukowych podstawach odżywiania i leczenia dietetycznego, gdyż państwo nasze chce mieć obywateli zdrowych zarówno moralnie, jak i fizycznie
[więcej w: tort na roczek przepis, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, tort urodzinowy dla faceta ]

Tags: , ,

W miejscu tym potrzeba nacierać oczy płynem wątroby (najlepiej kozła)

W miejscu tym potrzeba nacierać oczy płynem wątroby (najlepiej kozła), przynajmniej kozy, wyciekającym w czasie pieczenia jej, a także spożywać samą wątrobę (ks.
VI rozdz.
6).
W ks.
III rozdz.
22 ostrzega Celsus przed podawaniem mleka w bólach głowy (alergia), wie, że po długim głodzie nie wolno na raz dużo jeść: nie dobrze również po długim głodzie nasycić się zbytecznie (ks.
I rozdz.
3).
CZASY ŚREDNIOWIECZA POGLĄDY NA ODŻYWIANIE U ANTHIMUSA, RHAZESA, POGLĄDY SZKOŁY W SALERNO.
POŁOZENIE WSI W OKRESIE FEUDALIZMU W wiekach średnich, tonących w nieuctwie, vi okresie upadku kultury, upada również i znaczenie leczenia dietetycznego, a kwitnie natomiast prawie wyłącznie nieudolnie stosowana farmakoterapia.
Chrystianizm, wskazując na życie wieczne, szerzył pogardę dla dóbr i wartości doczesnych, a gorliwość mistyczna odpychała wszelkie starania o ciało – odzienie i pożywienie były to sprawy, o które nie warto się starać.
Ale nawet i w tym okresie znajdujemy w pismach rozmaitych autorów, przepisy specjalnych diet, stosowanych przed i po upuście krwi, szczegółowe sposoby przygotowania pokarmów i napojów.
Wskazywano ilość i rodzaj pokarmów, które mogą być podawane w rozmaitych chorobach – uważano np.
, że jaja powinny być podstawowym składnikiem diety.
Anthimus, lekarz Teodoryka, wydaje dzieło Dietetica – pisane po łacinie między 511-526 naszej ery.
Rhazes arabski Galen (850-923) wypowiedział opinię, że gdzie można uzdrowić chorego za pomocą diety, tam nie trzeba stosować leków.
Przepisy dietetyczne znajdujemy w kodeksie szkoły w Salemo (koło 1100) w tzw.
Regimen Sanitatis Salernitatum.
Szkoła w Salerno zwraca uwagę, że prawidłowa czynność przewodu pokarmowego ma ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia.
Pogląd ten wyrażony jest w aforyzmie: chcesz być bracie czerstwy, zdrowy pilnuj kiszki odchodowej (cyt.
wg A.
Sokołowskiego).
Kodeks z Salem ostrzega przed objadaniem się, gdyż grozi to zaburzeniami żołądkowymi i zakłóca prawidłowy sen.
Mimo nawoływań do umiarkowania, życie średniowieczne cechowały nadużycia w jedzeniu i piciu – nie lepiej, a często nawet gorzej działo się w tych czasach w niektórych klasztorach.
W wielu klasztorach wyprawiano uczty, które pisarze ówczesnych czasów słusznie porównywali z rzymskimi.
Piotr z Cluny skarżył się, że u mnichów, którzy mają zachowywać posty, stoły uginają się od stosów pieczeni.
W klasztorze Maubron znajdował się obraz, przedstawiający tłustą gęś, wokół której grupowały się kiełbasy, flaszki wina, szklanki i przybory kuchenne.
Pod obrazem była wypisana pieśń, zaczynająca się od słów: wszyscy są pełni, nikt nie jest pusty, podać wino (cyt
[więcej w: tort kanapkowy, tort urodzinowy dla faceta, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis ]

Tags: , ,

Zwykłym daniem na ucztach była pieczeń

Zwykłym daniem na ucztach była pieczeń, którą brano wprost palcami – łyżki i widelce nie były znane w tych czasach.
Z tego powodu przed i po jedzeniu zawsze myto ręce.
Za napój służyło wino, zmieszane z wodą – spożywano również sery, miód, owoce.
Spartanie słynęli z surowych obyczajów, jedli tylko jedno danie ze wspólnego kotła, dania te były jednostajne.
Spożywano duszoną wieprzowinę lub oślinę z grochem i dużą ilością czosnku.
Do historii przeszła znana polewka spartańska – jedynym napojem była woda.
Natomiast mieszkańcy Beocji uchodzili za największych żarłoków w całej Grecji.
Stolicą smakoszów była sławna Sybaris, znana z, wyszukanych biesiad jej mieszkańców.
Ateńczycy zachowywali umiar w jedzeniu i piciu – uważali, że pora posiłku powinna być również sposobnością do odpoczynku fizycznego i umysłowego – w czasie uczt zabawiano się dowcipną rozmową, słuchano deklamacji i muzyki.
Wielkie znaczenie nadał leczeniu dietetycznemu ojciec medycyny Hipokrates (460-377) – uważał on, że leczenie powinno sprowadzać się do zapewnienia choremu odpowiednich warunków i uregulowania diety.
Poglądy Hipokratesa znane były w całej Grecji, historyk Strabo wspomina, że Hipokrates był biegły w dietetyce.
Niektóre z zapatrywań Hipokratesa i dziś nie straciły na znaczeniu, jak np.
uboga i ograniczona dieta jest niebezpieczna przy chorobach przewlekłych (cytow.
według Pewznera).
Hipokrates poucza ze swego doświadczenia, że pokarm przydatny w czasie zdrowia może być szkodliwy w czasie choroby, podkreśla też, „że należy zwracać uwagę na przyzwyczajenia pacjentów, ich wiek, porę roku, a nawet miejscowość.
Swoje zapatrywanie na postępowanie dietetyczne w przebiegu chorób podał Hipokrates w Aforyzmach.
ODŻYWIANIE STAROŻYTNYCH RZYMIAN.
PROSTOTA OBYCZAJOW W CZASACH REPUBLIKI – ZMIANA OBYCZAJOW I ICH UPADEK W OKRESIE CESARSTWA.
POGLĄDY GALENA I CELSVSA NA ODŻYWIANIE W czasach najdawniejszych Rzymianie odżywiali się głównie potrawami mącznymi i jarzynami strączkowymi – narodową potrawą była gęsta zacierka – pulmentum z prosa, jęczmienia lub pszenicy.
Obyczaje były surowe, we wszystkich dziedzinach życia panowała wstrzemięźliwość.
Rzymska wstrzemięźliwość skończyła się z chwilą, kiedy legiony zawładnęły krajami Wschodu.
Zdobywcy oprócz złota i przedmiotów zbytku przywieźli do macierzy także wykwintne owoce, jarzyny, wina, wiele gatunków ptactwa (pawie, bażanty).
Stopniowo zaczął się zmieniać tryb życia i obyczaje Rzymian, zaczęła zanikać dawna prostota.
Trzeba jednak podkreślić, że nie cała ludność rzymska żyła wystawnie – lud rzymski cierpiał nawet często niedostatek, klasy średnie bytowały również w nader skromnych warunkach
[przypisy: tort królewski sowa, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, sorbinian potasu rakotwórczy ]

Tags: , ,

Szczególnie dokładnie opisali nam lekarze hinduscy leczenie dietą gruźlicy płuc

Szczególnie dokładnie opisali nam lekarze hinduscy leczenie dietą gruźlicy płuc.
Susruta zaleca w gruźlicy mięso koni, antylop, tygrysów, panter, a także i sak mięsny – podaje mleko, masło, miód, rozmaite jarzyny, cukier trzcinowy, winogrona i z napojów wino.
Duże znaczenie przypisuje Susruta sposobowi przyrządzania potraw, stosowanie przypraw pobudzających łaknienie – do celu tego używa soli, pieprzu, cynamonu, imbiru, szafranu, musztardy.
ODŻYWIANIE W STAROZYTNEJ GRECJI CZASY HOMERA I EPOKA HELLENISTYCZNA, POGLĄDY HIPOKRATESA NA ODŻYWIANIE I LECZENIE DIETĄ Dzięki zachowaniu się wielu zabytków literatury greckiej mamy dziś dość dokładna pojęcie o sposobach odżywiania się w dawnej Helladzie, Grecy przywiązywali dużą wagę do sposobu żywienia, uważali, że rodzaj pożywienia wpływa na stronę fizyczną i moralną człowieka.
Filozof Pitagoras (około 500 lat przed naszą erą) pierwszy propagował wegetarianizm i uważał dietetykę za podstawę dobrego życia.
Pitagoras rozpowszechniał kult umiarkowania, w jedzeniu i piciu – Nie zaniedbuj zdrowia cielesnego – głosił Pitagoras – utrzymuj miarę w jedzeniu i piciu i w ćwiczeniach cielesnych, właściwą miarą nazywam to, co ciebie nigdy nie zmęczy.
I wiedz także, że cierpienia, ludzi są ich własnym dziełem (cyt.
według Moliera).
Sam odżywiał się chlebem, miodem, gotowanymi i surowymi jarzynami.
Nie jadł mięsa ani nie pił wina.
Dożył lat 99 dając tym dowód prawdziwości głoszonych przez siebie ideałów.
Tymi samymi śladami kroczył znany filozof ateński Sokrates.
Odrzucał on wszelkie rozkosze podniebienia, jadał skromnie i niewiele.
Jego główną zasadą było, że nie należy żyć, aby jeść, ale jeść, aby żyć.
Przyjmował tyle tylko pożywienia, ile mógł zjeść z dobrym apetytem – nauczał, że nie należy używać środków, które pobudzają do jedzenia bez uczucia głodu i do picia bez pragnienia.
Idee Sokratesa rozpowszechniał dalej jego uczeń Platon twierdząc, że umiarkowanie jest cnotą.
Ktoś, kto brał udział w skromnej uczcie Platona, mówi: kto jada u Platona ten nawet następnego dnia ma też chęć do jedzenia (cyt.
według Moliera).
Obywatele powinni odżywiać się prosto – jęczmień, owies, chleb, mleko, ser, oliwki, figi, fasola, kapusta, cebula – oto główne pokarmy.
Gdzie jada się dużo mięsa, tam potrzebni są lekarze.
Wiele danych o zwyczajach odżywiania się znajdujemy też w pismach historyków greckich – Herodota i Ksenofonta.
Bogatym źródłem wiadomości są również dzieła Homera.
Sądząc z opisów podanych w Iliadzie i Odyssey jedzono w tych czasach na ogół umiarkowanie, przy gościach zapominano jednak o wstrzemięźliwości
[przypisy: tort urodzinowy dla faceta, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, tort na roczek przepis ]

Tags: , ,

Jędrzej Śniadecki zwraca uwagę

Jędrzej Śniadecki zwraca uwagę, że: wszyscy pierwsi w starożytności prawodawcy nie tylko mieli uwagę na sposób wychowania młodzieży, którą umiejętnie kształcili, ale przepisywali ludom sposób życia, jakiego się nieodstępnie trzymać miały, rodzaj pokarmów i napojów, których używać lub nie używać należało czas nawet i wielkość pokarmu, napoju, pracy i spoczynku.
(J.
Śniadecki: O fizycznym wychowaniu dzieci, tom II).
Myśli i spostrzeżenia o znaczeniu prawidłowego odżywiania się człowieka zdrowego i chorego możemy już znaleźć w naj starszych papirusach egipskich.
Egipcjanie przypisywali ogromne znaczenie postępowaniu higienicznemu i dietetycznemu.
U Egipcjan, podobnie jak u Fenicjan i Babilończyków, pewne zwierzęta uważane były za święte, inne za nieczyste.
Spożywanie mięsa tych zwierząt było zabronione.
Egipcjanom nie wolno było jeść mięsa wieprzowego i krowiego (krowa była poświęcona bogini Izydzie), nie jedzono też mięsa koni, osłów, psów i kotów.
Królowie i kapłani mogli jeść tylko mięso cieląt i wołów, a z drobiu gęsi.
W starożytnym Egipcie uprawiano rośliny zbożowe pszenicę i jęczmień.
Pomniki z tych czasów przedstawiają często ścinanie kłosów za pomocą zakrzywionego noża z rączką oraz obrazy-z rzemiosła młynarskiego i piekarskiego.
Jęczmień został opisany w Egipcie na około 2440 lat przed naszą erą.
Egipcjanie uważali go za pierwsze zboże uprawiane przez ludzi.
Owsa Egipcjanie nie hodowali, znane było natomiast proso.
Z jarzyn uprawiano groch, bób, soczewicę (ziarna jej znaleziono już w grobach III dynastii – około 2200 lat przed naszą erą), selery, szparagi, ogórki, rzepę, za pokarm służyły też młode pędy papirusu.
Cenione-były ogólnie własności czosnku i cebuli.
Na jednej z piramid czytamy, że przy jej budowie wydano aż 1600 talentów na kupno rzepy, cebuli i czosnku dla pracujących tam robotników.
Uważano zwłaszcza, że Czosnek podwyższa wydajność pracy robotników.
Zwyczaje odżywiania u starożytnych Hebrajczyków normowały w wielkiej mierze przepisy religijne.
Zabronione było spożywanie mięsa królików, zajęcy, wielbłądów, a zwłaszcza świń.
Świnia uchodziła za zwierzę szczególnie nieczyste, gdyż odżywia się odpadkami.
Wielokrotnie powtórzony jest w Pięcioksięgu zakaz spożywania krwi.
Przepisy te były uzasadnione, gdyż w gorącym klimacie tłuste mięso wieprzowe i krew łatwo ulegają zepsuciu.
Pokarmy używane przez ogół Hebrajczyków były niewyszukane – wiedzieli oni dobrze, że proste pożywienie więcej przynosi pożytku człowiekowi niż drogie i wyszukane.
Chleb, ryż, zboża, bób, groch, soczewica, figi, miód, oliwa, mleko, mięso cieląt, wołów, koźląt stanowiły pokarm zarówno ludu, jak i książąt
[hasła pokrewne: tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, aminy biogenne w żywności, szumgum ]

Tags: , ,

[przypisy: tort bezowy kwestia smaku, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, condizione legnica ]

Tags: , ,

Ryba pieczona

Ryba pieczona . Rybę umyć, oczyścić z łusek, wypatroszyć, wykrajać skrzela, płetwy i oczy, wypłukać. Wnętrze ryby napełnić pokrajaną cebulą i selerem, ułożyć na brytfannie, oprószyć solą. Upiec w nagrzanym piekarniku, skrapiając wodą. Po upieczeniu jarzyny wyjąć, rybę, pokrajać. Podawać z jarzynami gotowanymi i surówkami. Zastosowanie: dieta odchudzająca, cukrzycowa, nerkowa. Ryba pieczona w całości Rybę umyć, oskrobać łuski, sprawić, opłukać, usunąć skrzela i oczy, jeszcze raz wypłukać. Przygotowaną rybę natrzeć solą, zawinąć szczelnie w pergamin. Ułożyć na brytfannie i upiec w nagrzanym piekarniku podczas pieczenia można skropić wodą. Gotową rybę należy odwinąć ostrożnie z pergaminu, pokrajać na porcje, posypać posiekaną nacią pietruszki, podawać z pieczonymi ziemniakami. Zastosowanie: dieta wątrobowa, w chorobach układu krążenia, cukrzycowa, odchudzająca, tucząca (z dodatkiem masła), nerkowa.
[hasła pokrewne: tort dakłas przepis, tort królewski sowa, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis ]

Tags: , ,
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.