You are here: Home > Bez kategorii > konieczność dostarczania dla organizmów zwierzęcych innych składników pokarmowych

konieczność dostarczania dla organizmów zwierzęcych innych składników pokarmowych

Około 1880 r.
wykazano konieczność dostarczania dla organizmów zwierzęcych innych składników pokarmowych, a mianowicie soli mineralnych.
W r.
1881 lekarz rosyjski Łunin, pracujący w Dorpacie stwierdza po raz pierwszy istnienie dodatkowych czynników pokarmowych i staje się rzeczywistym odkrywcą witamin.
Prace w laboratoriach Fischera, Hopkinsa, Abderkaldena pozwoliły rozdzielić białka na podstawowe składniki, zwane aminokwasami, a Mendel i Osborne wykazują, że rozmaite aminokwasy nie mają tej samej wartości odżywczej i biologicznej.
Rozwija się nauka o witaminach, pojawiają się prace Polaka Kazimierza Funka i Holendra Eijkmana.
Zupełnie nową erę w dziedzinie nauki o trawieniu stworzyły też prace fizjologa rosyjskiego Iwana Petrowicza Pawłowa (1849-1936).
Jego właśnie wytrwałej i twórczaj pracy wiedza współczesna zawdzięcza obecne nasze wiadomości o fizjologii gruczołów trawiennych.
Uczony ten opierając się na nerwizmie Seczenouia wykazał, że regulacja czynności gruczołów trawiennych odbywa się przy udziale centralnego układu nerwowego, wykazał zmienność dynamiki wydzielania soków trawiennych w zależności od ilości i jakości pokarmów.
Wyniki tych bogatych w treść i płodnych doświadczeń Ogłoszone zostały w klasycznej pracy Pawłowa: Wykłady o pracy głównych gruczołów trawiennych (1897).
Za całokształt swej świetnej działalności na polu fizjologii trawienia otrzymuje Pawłow w roku 1904 nagrodę Nobla.
Zasługą Pawłowa jest też wykazanie głębokiego wpływu, jaki wywiera kora mózgowa na czynności wewnętrznych, a zwłaszcza na działalność wydzielniczą i ruchową przewodu pokarmowego.
Nauka Pawłowa pozwoliła nam lepiej zrozumieć patogenezę wielu chorób przewodu pokarmowego, szczególnie zaś choroby wrzodowej.
Wszystkie te zdobycze pozwoliły oprzeć naukę o odżywianiu na nowych mocnych podstawach, a lekarze powoli poznają wartość leczenia dietetycznego w rozmaitych chorobach.
Oparta na naukowych podstawach dieto terapia zaczęła powoli zyskiwać należną sobie pozycję.
Z biegiem czasu przekonano się, że w pewnych chorobach diety nie można zastąpić żadnym innym środkiem.
Pojawiły się diety dla leczenia cukrzycy, dny, otyłości, chorób układu krążenia, nerek, wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Odkrycie witamin pozwoliło na racjonalne i przyczynowe leczenie szeregu chorób, jak beri-beri, gnilca, pelagry.
ZARYS HISTORII ODŻYWIANIA W ROSJI I ZSRR W okresie powstania państwa rosyjskiego (862 r.
) tryb życia był prosty.
W końcu X wieku Ruś dostała się pod wpływy kulturalne Bizancjum i wówczas książęta rosyjscy doszli do przekonania, że ich wielkość wymaga również odpowiedniej oprawy
[hasła pokrewne: tort królewski sowa, tort urodzinowy dla faceta, jak ozdobić tort dla dziecka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak ozdobić tort dla dziecka tort królewski sowa tort urodzinowy dla faceta
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.