You are here: Home > Bez kategorii > Nawet mleko nie jest wystarczające

Nawet mleko nie jest wystarczające

Nawet mleko nie jest wystarczające (mała np.
zawartość żelaza, niepewne źródło witaminy D).
Owoce zawierają dużo wody, witamin i węglowodanów, natomiast mało białek i tłuszczów.
Należy też pamiętać, że białka, tłuszcze i węglowodany dostarczają naszemu organizmowi tylko 6 pierwiastków (C, H, 0, N, S, P), w tym węglowodany tylko 3 (C, 0, H).
Fakt ten dowodzi, że pożywienie pełnowartościowe musi być jednocześnie urozmaicone i różnorodne.
Zachowanie zdrowia i życia ludzkiego jest możliwe tylko przy optymalnym dowozie wszystkich potrzebnych dla nas składników.
Wielką rolę odgrywają tu zwłaszcza owce i jarzyny.
Poniżej rozpatrzymy poszczególne grupy składników naszego pożywienia.
A .
CUKROWCE WĘGLOWODANY Węglowodany są to związki chemiczne, zbudowane z węgla, wodoru i tlenu.
Wodór i tlen jest w nich zawarty w tym samym stosunku, co w wodzie.
Ogólny wzór węglowodanów jednocukrowców CnH2nOn Najprostszymi cukrami są aldehyd glicerynowy (I) Te dwa naj prostsze cukry nie wchodzą w skład naszej diety, ale powstają w organizmie przy rozkładzie bardziej złożonych węglowodanów.
Cukrowce są klasyfikowane zależnie od liczby cząsteczek cukru zawartych w drobinie, rozróżniamy, więc: jednocukrowce, dwucukrowce i wielocukrowce.
1.
Do jedno cukrowców albo cukrów prostych m.
in.
należą: glukoza, czyli dekstroza (cukier gronowy), fruktoza, czyli lewuloza (cukier owocowy), galaktoza; 2.
Dwucukrowce są to związki złożone z dwóch cząsteczek jednocukrowców, na które rozkładają się pod wpływem hydrolizy.
Do dwucukrowców m.
in zaliczamy sacharozę (glukoza + fruktoz-a), czyli cukier trzcinowy, laktozę (galaktoza + glukoza), czyli cukier mlekowy, maltozę (dwie cząsteczki glukozy), czyli cukier słodowy; 3.
Wielocukrowce powstają z połączenia wielu cząsteczek cukrów prostych za pośrednictwem ich grup wodorotlenowych z wydzieleniem wody; Do tej grupy należą: skrobia, glikogen, dekstryny, błonnik, hemiceluloza.
Jednocukrowce możemy klasyfikować według tego: 1) czy są pochodnymi aldehydów, czy ketonów; 2) ile zawierają atomów węgla, np.
triozy zawierają 3 atomy węgla, pentozy – 5, a heksozy – 6 atomów węgla.
Według tych określeń np.
ksyloza jest aldopentozą, glukoza – aldoheksozą, a fruktoza – ketoheksozą.
Cukry proste (jednocukrowce) C6H1206 glukoza, fruktoza i galaktoza są to związki krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo wchłaniane w jelitach.
Stanowią one końcowe produkty trawienia węglowodanów.
Wszystkie węglowodany przed wchłonięciem i zużytkowaniem przez ustrój ludzki muszą być rozłożone do cukrów prostych.
Z punktu widzenia fizjologii najważniejszym cukrem prostym jest glukoza, która stanowi źródło energii dla naszego organizmu
[przypisy: szumgum, tort na roczek przepis, sonoforeza przeciwwskazania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: sonoforeza przeciwwskazania szumgum tort na roczek przepis
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.