You are here: Home >Posts Tagged ‘jak udekorować tort dla dziewczynki

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM Produkcja środków spożywczych i odżywianie stanowią zasadnicze warunki istnienia człowieka.
Odpowiednie odżywianie jest podstawą zdrowia i wpływa na zdolność do pracy, a nawet na długość życia.
W dobie obecnej należy, więc zastanowić się, jak są zaspokajane te zasadnicze potrzeby ludzkie w krajach kapitalistycznych i w ustrojach socjalistycznych.
Żywienie w społeczeństwie klasowym związane jest ściśle z jego klasową strukturą.
Już K.
Marks pisał: Używanie produktów zależy od warunków społecznych, w których znajdują się spożywcy, a znowu te warunki opierają się na antagonizmie klas.
W społeczeństwie kapitalistycznym, jak to wykazał K.
Marks, dochodzi nie tylko do względnego, ale i bezwzględnego zubożenia proletariatu.
W pewnych okresach w państwach kapitalistycznych poziom życia proletariatu wprawdzie nieco się podnosi, ale niewspółmiernie mało w porównaniu ze standardem życiowym klas posiadających.
Należy jednak podkreślić, że te okresy względnego zubożenia występuj ą rzadko, a z zasady mamy bezwzględne zubożenie proletariatu.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewspółmierność wzrostu kosztów utrzymania do otrzymywanych przez masy pracujące zarobków.
Zapewnienie maksymalnego zysku stanowi podstawowe prawo ekonomiczne współczesnego kapitalizmu, prawo to jest realizowane na drodze wyzysku mas pracujących.
Kapitaliści, a zwłaszcza monopole, w pogoni za zyskiem, doprowadzają świat pracy do nędzy.
Wzrost cen, spadek realnych płac robotników, wzrost podatków, bezrobocie całkowite lub częściowe gwałtownie zmniejszają zdolność nabywczą świata pracy.
Pożywienie robotnika musi być dostosowane w tych warunkach do jego małych zarobków, a więc żywi się, on produktami naj tańszymi i jakościowo najgorszymi.
K.
Marks zjawisko to wyraził w słowach: .
.
.
w społeczeństwie opartym na nędzy, produkty najnędzniejsze mają z konieczności ten przywilej, że służą na użytek największej liczby ludzi.
Prawa kapitalizmu podporządkowują sobie również i produkcję podstawowych środków spożywczych.
O gospodarce, a nawet polityce decydują w krajach kapitalistycznych wszechwładne monopole.
W krajach kapitalistycznych produkcja środków spożywczych i wysokość cen zależy również od monopolistów.
I tak np.
w USA przemysł piekarski podlega Williamowi Wordowi, produkcją mięsa kieruje czwórka monopolistów: Swift, Armour, Wilson i Cudahy.
Celem monopolistów i zasadniczym motywem ich działalności gospodarczej jest chęć maksymalnego zysku
[przypisy: tort urodzinowy dla faceta, sorbinian potasu rakotwórczy, jak udekorować tort dla dziewczynki ]

Tags: , ,

W roku 1929 został zorganizowany w Moskwie Centralny Instytut Naukowy Odżywiania ze specjalnym oddziałem odżywiania leczniczego

W roku 1929 został zorganizowany w Moskwie Centralny Instytut Naukowy Odżywiania ze specjalnym oddziałem odżywiania leczniczego.
W klinice tej opracowuje się zagadnienia dieto terapii w związku z etiologią rozmaitych chorób – udowodniono tu, że w wielu przypadkach dieta jest samowystarczalnym środkiem leczniczym.
Zagadnienia żywienia leczniczego były opracowane w ścisłej łączności klinicystów z fizjologami i patologami.
Należy zwłaszcza podkreślić prace akademika Razienkowa oraz jego szkoły o wpływie, jakości pokarmu na czynności organizmu ludzkiego.
Ustalono, że odpowiednie diety mogą wpływać na odżywianie i czynność rozmaitych narządów, że wpływają one na mechanizmy regulacji nerwowo-hormonalnej.
Uczonym radzieckim udało się udowodnić, że odpowiednio dobrane sposoby odżywiania mają wpływ nie tylko na poszczególne schorzałe narządy, ale i na cały ustrój, na mechanizmy regulujące przemianę materii i na właściwości odpornościowe.
Klinika Żywienia Leczniczego w Moskwie wkrótce po rozpoczęciu swej działalności zaczęła opracowywać Odżywianie lecznicze warmii.
Pewzner i Butin ułożyli specjalne normy odżywiania leczniczego w polu i w czasie służby garnizonowej.
Grupa pracowników tejże kliniki organizowała odżywianie lecznicze w Głównym Szpitalu Wojskowym w Moskwie oraz w szeregu innych szpitali okręgu moskiewskiego.
Już w roku 1934 opracowano specjalny system odżywiania stosowany W zranieniach i po amputacjach.
Odżywianie lecznicze w leczeniu ran wojennych okazało się tak skuteczne, że Wszechzwiązkowe Posiedzenie dla Leczenia Porażeń Narządów Ruchu i Układu Nerwowego po Urazach powzięło następującą rezolucję: żywienie lecznicze jest obowiązkową częścią składową złożonego leczenia urazowych obrażeń wojennych narządu ruchowego, nerwowego, oparzeń i odmrożeń (cyt.
według Pewznera).
W czasie Wielkiej Wojny Narodowej w 82 % szpitali ewakuacyjnych stosowano specjalne odżywianie lecznicze, opracowane przez Klinikę Żywienia Leczniczego w Moskwie.
W roku 1930 Klinika Żywienia Leczniczego w Moskwie założyła w fabryce Sierp i Młot stołówkę żywienia leczniczego, która obsługiwała także i zmiany nocne – tu opracowano i sprawdzono wpływ diet na zdrowotność i wydajność pracy robotnika.
W latach następnych powstaje w Związku Radzieckim cały szereg instytutów zajmujących się żywieniem leczniczym – oddziały takie poza Moskwą powstały w Charkowie, Kijowie, Odessie, Leningradzie, Rostowie, Nowosybirsku i innych miastach.
Dzięki powstawaniu licznych instytucji poświęconych zagadnieniom dieto terapii uczeni radzieccy opracowali szereg wysoce wartościowych metod leczniczych
[podobne: jak udekorować tort dla dziewczynki, tort królewski sowa, słodkości montezumy ]

Tags: , ,

Sztuka kulinarna służyła w tych czasach na dworach możnych raczej celom niewyszukanej zabawy

Sztuka kulinarna służyła w tych czasach na dworach możnych raczej celom niewyszukanej zabawy, a nawet rozpusty.
Najważniejszą rolę odgrywały przy przyrządzaniu potraw – zapachy i przyprawy – szeroko używano pieprzu, cynamonu, goździków – nawet gotowano w piwie zamiast w wodzie.
Najważniejszym naczyniem kucharza był moździerz do tłuczenia, jarzyny były mało używane w Anglii przed XVI w.
spożywano natomiast dużo owoców, zwłaszcza importowanych fig i daktyli oraz migdałów.
Dietoterapia znajdowała się w tych czasach w zapomnieniu, nie znajdując rajcowanego zastosowania w leczeniu chorych.
Jedynie znany lekarz angielski Sydenham doceniał znaczenie prawidłowego odżywiania.
Uważał on, że w wielu chorobach wystarczy leczenie dietetyczne i uregulowanie trybu życia.
Sydenham wskazywał, że za pomocą odpowiedniej diety można zapobiec powstawaniu wielu chorób, stosował specjalne sposoby żywienia w dnie i cukrzycy, ostro występował przeciw nieuzasadnionemu szastaniu lekarstwami i żądał zamiany apteki na racjonalnie prowadzoną kuchnię dietetyczną.
Nie znano jednak w tym czasie składu chemicznego pokarmów, oddziaływania ich na organizm ludzki, nie znano procesów trawienia i przemiany materii.
Dopiero pod koniec XVIII stulecia pod wpływem prac Łomonosowa, Wawrzyńca Lavoisiera (1742-1799) i Spallanzaniego zagadnienia odżywiania weszły w nową erę, kiedy przekonano się, że zjawiska fizjologiczne w ustrojach żywych przebiegają również według praw fizyko-chemicznych.
Stwierdzono, że do życia organizmów potrzeba azotu, a w r.
1842 Justus Liebig wykazuje, że azot pochodzi z ciał białkowych.
W tym samym czasie ustalono też, że dla organizmu ludzkiego potrzeba 3 rodzajów związków: węglowodanów, tłuszczów i białek.
Porzucony zostaje dawny pogląd, że wszystkie pokarmy zawierają jedną i tę samą substancję odżywczą – rozmaite pokarmy miały zawierać jedynie różną ilość tej substancji.
Nauczono się również zabezpieczać pokarmy od zepsucia na dłuższy okres czasu, w roku 1860 Pasteur wykazał, że gnicie zależy od wzrostu mikroorganizmów, a jeszcze przedtem (1809) inny Francuz – Appert wykazał, że gniciu można zapobiec przez ogrzewanie pokarmów i dla przechowywania tak przygotowanych pokarmów używał naczyń szklanych, a później blaszanych.
Około 1810 roku puszkowanie mięsa było znane już w Anglii, później metoda ta została częściowo wyparta przez zamrażanie.
W r.
1861 pierwsza zamrażalnia zaczęła działać w Australii, nastąpił rozwój chłodnictwa, które zabezpieczyło nas przed wielkimi stratami środków pokarmowych.
Mnożą się prace znakomitych fizjologów, jak Voita (1831-1908), Claude Bernarda (1813-1878), Rubnera (1854-1932)
[hasła pokrewne: sonoforeza przeciwwskazania, jak udekorować tort dla dziewczynki, tort na roczek przepis ]

Tags: , ,

Osobna grupe konserw stanowia pasztety przygotowywane z watróbek, ikry lub czesci ryb, oraz farsze stanowiace polaczenie ryb z warzywami

Osobną grupę konserw stanowią pasztety przygotowywane z wątróbek, ikry lub części ryb, oraz farsze stanowiące połączenie ryb z warzywami. Z ryb przeznaczonych na pasztety usuwa się niejadalne części tuszki, jak skóra, głowa, płetwy oraz grubsze ości. Wątróbkę, ikrę i mięso ryby przeciera się na przecieraczkach i łączy z przesmażoną cebulą i olejem podgrzanym do temperatury 50°C. Gotową masę układa się w puszkach, które po dokładnym zamknięciu sterylizuje się w temperaturze 112- 115°C. Podobnie produkuje się konserwy z ryb faszerowanych. Continue Reading

Tags: , ,

Ryby, jako produkt dostarczajacy pelnowartosciowego bialka znajduja szerokie zastosowanie w odzywianiu dietetycznym

Ryby, jako produkt dostarczający pełnowartościowego białka znajdują szerokie zastosowanie w odżywianiu dietetycznym. Zarówno ryby świeże, jak mrożone w całości i w postaci filetów są doskonałym produktem w żywieniu ludzi chorych; nie mogą ich jadać jedynie osoby będące na tzw. diecie bezbiałkowej. Warunkiem zasadniczym jest bezwzględna świeżość ryb. Należy pamiętać, że mrożona ryba po rozmrożeniu nie może być powtórnie zamrażana. Continue Reading

Tags: , ,

Chorzy z dolegliwosciami przewodu pokarmowego

Chorzy z dolegliwościami przewodu pokarmowego, jamy ustnej, gardła, przy porażeniach oraz w chorobach wieku starczego, pozostający na zaostrzonej diecie, są często zmuszeni do otrzymywania pożywienia jedynie papkowatego. Nie wystarcza wówczas przygotowanie pulpetów gotowanych z ryby. Ugotowane, oczyszczone z ości mięso ryby należy zemleć kilkakrotnie w maszynce lub przetrzeć przez sito. Następnie rozprowadza się masę zależnie od wskazań Iekarza mlekiem gotowanym lub wywarem, czasem wzbogaca się dodatkiem żółtka, piany z białek lub śmietanki. Ponieważ wygląd takiej potrawy jest mało efektowny, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby ozdobić ją jak najstaranniej. Continue Reading

Tags: , ,

Ryba duszona w jarzynach

Ryba duszona w jarzynach . Rybę umyć, oczyścić z łusek, usunąć wnętrzności, wypłukać dokładnie i pokrajać na porcje. Warzywa umyć, obrać, opłukać, pokrajać w drobne paseczki, włożyć do rondla, dodać olej (z wyjątkiem diety wątrobowej), skropić wrzącą wodą, oprószyć solą, przykryć rondel, zagotować. Do duszących się warzyw włożyć posoloną rybę, udusić pod przykryciem na wolnym ogniu. Podawać razem z jarzynami, posypaną posiekaną nacią pietruszki (ok. Continue Reading

Tags: , ,
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.