You are here: Home >Posts Tagged ‘tort urodzinowy dla faceta

Gosciom zaproszonym na „podwieczorek” podaje sie kawe w duzych filizankach, do tego rogaliki, drozdzówki lub babke

Gościom zaproszonym na podwieczorek podaje się kawę w dużych filiżankach, do tego rogaliki, drożdżówki lub babkę. Stół należy nakryć kolorowym, ładnie wyprasowanym obrusem (porcelana powinna kontrastować swoją barwą z kolorem obrusa) lub na płycie stołu ułożyć małe kwadratowe albo prostokątne serwetki. N a nich filiżanki, ustawione starannie na spodkach obok każdej talerzyk. Kawę nalewa się przy stole z termosa, maszynki lub dzbanka, w którym została przygotowana. Śmietanka lub mleko w oddzielnym dzbanku. Continue Reading

Tags: , ,

Do grupy plastug naleza równiez wydzielone w odrebne asortymenty handlowe – halibut bialy i niebieski oraz sola

Do grupy płastug należą również wydzielone w odrębne asortymenty handlowe – halibut biały i niebieski oraz sola. Płastugi poławiane są na Morzu Północnym, Bałtyckim oraz na północno-zachodnim Oceanie Atlantyckim. Mają one ciało charakterystyczne, asymetrycznie spłaszczone tak, że rozróżnia się stronę oczną i stronę bezoczną. Pokryte są drobnymi szorstkimi łuskami. Barwa strony ocznej ciała jest jednolita, z różnorodnymi barwnymi plamami i brunatno-żółto-czerwoną marmurkowatością, natomiast strona bez oczna jest jednolicie jasna. Continue Reading

Tags: , ,

Był to pierwszy okres w historii rozwoju nauki o odżywianiu, tzw

Był to pierwszy okres w historii rozwoju nauki o odżywianiu, tzw.
okres klasyczny (Jansen).
Skład pożywienia wedle tych pojęć był prosty, a głównym zadaniem pożywienia było dostarczanie odpowiedniej liczby kalorii.
Badania Łunina, Eijkmanna, Funka wykazały, że teoria ta jest nieścisła.
Udowodniono istnienie jeszcze innych czynników nazwanych witaminami.
Na ogół sądzono jednak, że witaminy są potrzebne tylko w pewnych okolicznościach, np.
witamina C – dla podróżników polarnych, marynarzy odbywających długie rejsy, witamina B1 – dla ludzi odżywiających się ryżem polerowanym.
Dopiero w ostatnich 25 latach przekonaliśmy się, że prawidłowe odżywianie człowieka jest zagadnieniem o wiele bardziej złożonym.
Odkryto wiele nowych witamin (zwłaszcza zespołu B), wykazano istnienie niezbędnych dla ustroju aminokwasów i kwasów tłuszczowych, odkryto antywitaminy.
Dawniej sądzono, że organizm nasz potrzebuje tylko niektórych soli mineralnych (Ca, Na, K, Mg, Fe, S, P, CI).
Obecnie przekonano się, że pewne pierwiastki znajdujące się vi pożywieniu jedynie w śladach są również dla nas niezbędne i odgrywają bardzo ważną rolę w procesach przemiany materii.
Obliczamy dziś, że pożywienie optymalne dla naszego ustroju musi zawierać około 15 witamin, 10 aminokwasów, 15-20 pierwiastków mineralnych, 3 kwasy tłuszczowe nienasycone (razem ponad 40 związków).
Dalsze trudności w ustaleniu diety optymalnej nastręczają spostrzeżenia, że pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmu musi być zachowany pewien stosunek.
Nadmierna np.
podaż jednej z witamin zwiększa zapotrzebowanie na inne, nadmierny dowóz fosforu utrudnia przyswajanie wapnia.
Według Jansena, jeśli w pożywieniu zwierząt 0,5 % kalorii dostarczanych w białkach znajduje się pod postacią tyrozyny, to zwierzęta te rozwijają się normalnie.
Jeżeli dodamy do tego pożywienia jeszcze 2 % tyrozyny, to pokarm stanie się toksyczny, a zwierzęta trzymane na tej diecie giną w ciągu kilku tygodni.
Wszystkie te fakty podkreślają nie tylko znaczenie, jakości składników pokarmu, ale i konieczność utrzymania właściwej proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, zrównoważenia zawartości niezbędnych dla nas związków.
W skład naszych pokarmów wchodzi wiele związków chemicznych, np.
w skład mięsa wchodzą białka, tłuszcze, sole mineralne, witaminy grupy B, woda, w skład chleba – węglowodany, białka roślinne, sole mineralne, mleko zawiera białka, tłuszcze, węglowodany wodę, sole mineralne i witaminy.
Z tych przykładów widać, że żaden pokarm nie jest sam pełnowartościowy i wystarczający – mięso nie zawiera węglowodanów, witaminy C, chleb zawiera mało białka pełnowartościowego, tłuszczu, brak jest tu witamin A, D
[więcej w: ciasto yufka gdzie kupić, ciasto marchewkowe thermomix, tort urodzinowy dla faceta ]

Tags: , ,

Płuca nie osiągają w tych przypadkach normalnego rozwoju i podobnie jak i mięsień sercowy

Płuca nie osiągają w tych przypadkach normalnego rozwoju i podobnie jak i mięsień sercowy.
Warkany i Nelson na podstawie szeregu doświadczeń opisali rozwój wad wrodzonych u szczurów (zrosty żeber, rozszczepienie podniebienia itp.
) urodzonych ze szczurzyc karmionych dietą niedoborową.
Autorzy ci w roku 1941 ustalili, że wyłączenie z diety samej tylko ryboflawiny prowadzi do pojawiania się u młodych szczurów wad rozwojowych.
U kobiet normalnie odżywionych przebieg porodu [jest lżejszy, rzadziej zdarzają się powikłania, mniej jest martwych płodów, przedwczesnych porodów oraz zgonów noworodków.
Prawidłowy dowóz odpowiedniego odżywienia gra też ogromną rolę w dalszym rozwoju dzieci i zwierząt.
Wadliwe odżywianie hamuje wzrost i rozwój organizmów żywych.
Bez prawidłowego żywienia nie ma prawidłowego zdrowia.
Powszechnie znany jest rozwój krzywicy u dzieci niedożywionych.
Według Hessa i Ungera w r.
1917 ponad 90 % dzieci murzyńskich zamieszkałych w dzielnicy Columbus-Hill w New Yorku cierpiało na krzywicę.
Według Nassaua w r.
1930 w robotniczych dzielnicach Berlina aż 74,2 % dzieci w wieku od 2 do 3 lat było dotkniętych krzywicą.
W Anglii według oficjalnych danych statystycznych śmiertelność dzieci przed pierwszą wojną światową dochodziła do 65 na 1000.
O przyczynach tak wysokiej śmiertelności mówi nam książka Orra Odżywianie, zdrowie i budżet, wydana w r.
1934.
Według Orra aż 32,5 mil ludności angielskiej niedojadało.
Autor ten wśród 1639 uczniów szkolnych stwierdził objawy krzywicy aż w 87,5 % przypadków.
Choroby wskutek niedożywienia lub wadliwego żywienia spostrzegano w Anglii, Niemczech, Danii, Indiach, Chinach i USA.
W USA w roku 1917 zanotowano aż 165 tys.
przypadków pelagry, w r.
1930.
liczba ta wzrosła do 250.
tys.
, zwłaszcza częste były przypadki pelagry w stanach południowych.
Niezmiernie interesujący i bogaty materiał o warunkach odżywiania w krajach kapitalistycznych przynosi wydana ostatnio w Bostonie książka uczonego brazylijskiego Josue de Castro.
W książce tej pt.
The Geography of hunger (Geografia głodu – Boston, 1952) autor – dyrektor Brazylijskiego Instytutu do Spraw Wyżywienia – dochodzi do wniosku, że znaczna część ludności na ziemi I cierpi chroniczny głód.
Castro podkreśla, że: Największymi ogniskami endemicznego głodu na świecie; są właśnie tereny kolonii.
Ludność Indii żyje w warunkach chronicznego niedożywienia.
Afrykę Castro opisuje, jako: kontynent głodujący przede wszystkim.
Terenami objętymi przez głód są również centralne okolice Meksyku, północno-wschodnie tereny Brazylii, a zwłaszcza Porto Rico
[przypisy: tort urodzinowy dla faceta, tort bezowy dacquoise, ciasto yufka gdzie kupić ]

Tags: , ,

W ustrojach socjalistycznych ciągłe ulepszanie produkcji środków spożycia i odżywiania masowego jest jednym z zasadniczych zadań czynników rządzących

W ustrojach socjalistycznych ciągłe ulepszanie produkcji środków spożycia i odżywiania masowego jest jednym z zasadniczych zadań czynników rządzących, gdyż jak powiedział Stalin socjalizm może zwyciężyć jedynie na podstawie wysokiej wydajności pracy, wyższej niż w ustroju kapitalistycznym, na podstawie obfitości produktów i wszelkiego rodzaju przedmiotów spożycia, na podstawie dostatniego i kulturalnego życia wszystkich członków społeczeństwa.
ZNACZENIE ODŻYWIANIA DLA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W STANIE ZDROWIA Ustrój człowieka do utrzymania swych czynności wymaga stałego dowozu energii i materiałów budulcowych.
Każdy ruch naszych mięśni, praca serca, ruchy oddechowe, praca jelit i narządów wewnętrznych odbywa się na koszt dostarczanej z zewnątrz energii.
Wskutek promieniowania ciepła z powierzchni naszej skóry tracimy znaczne ilości energii, zużywa się również i materiał budulcowy; powierzchowne warstwy skóry i błony śluzowej stale ulegają złuszczaniu, rozmaite gruczoły wydzielają wielką ilość soków trawiennych, codziennie ulega zagładzie ogromna liczba krwinek czerwonych i białych.
Organizmy młode, rosnące, potrzebują stosunkowo jeszcze większej ilości energii i cegiełek budulcowych.
Straty ponoszone codziennie przez nasz organizm pokrywamy dowozem pokarmów, które w naszym ustroju przeistaczają się na materiał służący do budowy nowych i odbudowy zużytych komórek oraz do wytwarzania energii.
Jeszcze w roku 1883 uczony rosyjski Faminćsjn pisał: niezbędnym warunkiem życia każdego organizmu roślinnego i zwierzęcego jest przyjęcie pokarmu z zewnątrz i przerobienie go na zorganizowane twory – komórki i tkanki.
Przez wymianę materii z otaczającym środowiskiem podtrzymuje się życie organizmu i jego rozwój (cytowane według Sisakjana).
Składnikami, które dostarczają ustrojowi zwierzęcemu energii, są przede wszystkim węglowodany i tłuszcze, materiałem budulcowym – białko, sole mineralne i woda.
Tłuszcze i węglowodany w pewnej mierze służą też za materiał budulcowy, a jeśli brak zasadniczych elementów dostarczających energii, do jej wytworzenia może być również zużyte białko.
Ustrój nasz potrzebuje ponadto pewnych składników do regulowania złożonych zjawisk przemiany materii – chodzi tu o witaminy i tzw.
pierwiastki śladowe pochodzenia mineralnego.
Wszystkie tę składniki są zawarte w pożywieniu.
Oblicza się, że organizm ludzki potrzebuje około 40 rozmaitych pierwiastków chemicznych, które wchodzą w skład jego tkanek.
Już z tego względu jest oczywiste, że pożywienie musi być mieszane i urozmaicone, gdyż żaden z produktów żywnościowych (nawet mleko) nie zawiera wszystkich niezbędnych dla nas elementów
[patrz też: tort urodzinowy dla faceta, sorbinian potasu rakotwórczy, tort bezowy dacquoise ]

Tags: , ,

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM

ODŻYWIANIE I WARUNKI PRODUKCJI ŚRODKOW SPOŻYWCZYCH W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH I W USTROJU SOCJALISTYCZNYM Produkcja środków spożywczych i odżywianie stanowią zasadnicze warunki istnienia człowieka.
Odpowiednie odżywianie jest podstawą zdrowia i wpływa na zdolność do pracy, a nawet na długość życia.
W dobie obecnej należy, więc zastanowić się, jak są zaspokajane te zasadnicze potrzeby ludzkie w krajach kapitalistycznych i w ustrojach socjalistycznych.
Żywienie w społeczeństwie klasowym związane jest ściśle z jego klasową strukturą.
Już K.
Marks pisał: Używanie produktów zależy od warunków społecznych, w których znajdują się spożywcy, a znowu te warunki opierają się na antagonizmie klas.
W społeczeństwie kapitalistycznym, jak to wykazał K.
Marks, dochodzi nie tylko do względnego, ale i bezwzględnego zubożenia proletariatu.
W pewnych okresach w państwach kapitalistycznych poziom życia proletariatu wprawdzie nieco się podnosi, ale niewspółmiernie mało w porównaniu ze standardem życiowym klas posiadających.
Należy jednak podkreślić, że te okresy względnego zubożenia występuj ą rzadko, a z zasady mamy bezwzględne zubożenie proletariatu.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewspółmierność wzrostu kosztów utrzymania do otrzymywanych przez masy pracujące zarobków.
Zapewnienie maksymalnego zysku stanowi podstawowe prawo ekonomiczne współczesnego kapitalizmu, prawo to jest realizowane na drodze wyzysku mas pracujących.
Kapitaliści, a zwłaszcza monopole, w pogoni za zyskiem, doprowadzają świat pracy do nędzy.
Wzrost cen, spadek realnych płac robotników, wzrost podatków, bezrobocie całkowite lub częściowe gwałtownie zmniejszają zdolność nabywczą świata pracy.
Pożywienie robotnika musi być dostosowane w tych warunkach do jego małych zarobków, a więc żywi się, on produktami naj tańszymi i jakościowo najgorszymi.
K.
Marks zjawisko to wyraził w słowach: .
.
.
w społeczeństwie opartym na nędzy, produkty najnędzniejsze mają z konieczności ten przywilej, że służą na użytek największej liczby ludzi.
Prawa kapitalizmu podporządkowują sobie również i produkcję podstawowych środków spożywczych.
O gospodarce, a nawet polityce decydują w krajach kapitalistycznych wszechwładne monopole.
W krajach kapitalistycznych produkcja środków spożywczych i wysokość cen zależy również od monopolistów.
I tak np.
w USA przemysł piekarski podlega Williamowi Wordowi, produkcją mięsa kieruje czwórka monopolistów: Swift, Armour, Wilson i Cudahy.
Celem monopolistów i zasadniczym motywem ich działalności gospodarczej jest chęć maksymalnego zysku
[przypisy: tort urodzinowy dla faceta, sorbinian potasu rakotwórczy, jak udekorować tort dla dziewczynki ]

Tags: , ,

„Zarys higieny żywienia”

Zarys higieny żywienia pióra prof.
A.
Szczygła oraz podręcznik prof.
St.
Krauzego Artykuły żywności (dwa tomy).
W roku 1950 ukazało się nakładem PZWL tłumaczenie pracy I.
G.
Łorie Podstawy dietetyki, a w 1952 książka prof.
Jakuba Chlebowskiego Podstawowe wiadomości z dietetyki.
W 1951 wydano prasę Z.
Wysokińskiej Fizjologia żywienia człowieka cz.
I i II, w 1952 Chemię żywienia M.
Rychlika i T.
Szczepkouiskieqo.
W ramach Polskich Wydawnictw Gospodarczych podręczniki R.
Górskiego Planowanie żywienia gospodarczego (1952), Organizacja żywienia pracowników w zakładach produkcyjnych (1952), Ekonomika i planowanie żywienia zbiorowego (1953) Górskiego, Pawłowskiej i Wierzbickiego oraz praca zbiorowa Obsługa konsumenta w zakładach żywienia zbiorowego (1953).
Ponadto wstały wydane Wyposażenie techniczne zakładów żywienia zbiowego – Gliwic, Olesińska, Zieliński i Technologia przyrządzania potraw – Badecka, Celczyńska.
Ukazały się również cenne prace o odżywianiu dzieci, jak Żywienie niemowląt i dzieci starszych – E.
Iszory (PZWL, 1952) oraz Normy żywienia dzieci i jadłospisy S.
Witkowskiej (PZWL, 1952).
Zwraca się też dużą uwagę na wykształcenie personelu dietetycznego dla szpitali, stołówek, hoteli i pensjonatów.
Rząd nasz i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza doceniają w pełni znaczenie prawidłowego odżywiania dla zachowania zdrowia i zdolności do pracy szerokich warstw ludności.
Świadczą o tym ogromne inwestycje w dziedzinie rozwoju rolnictwa, hodowli zwierząt domowych i rybołówstwa, planowa gospodarka w dziedzinie produkcji środków spożywczych.
Widzimy, jak na oczach naszych rozwija się sieć chłodnicza, powstają fabryki konserw, rozwijają się instytucje poświęcone żywieniu stołówkowemu.
W celu polepszenia i usprawnienia odżywiania warstw pracujących zakłada się szereg barów mlecznych, rybnych, mięsnych i sklepów rozdzielczych z półfabrykatami spożywczymi.
Organizacja żywienia zbiorowego robi u nas z roku na rok poważne postępy – ulepszono pracę stołówek przy większych zakładach, rozbudowano sieć gospód spółdzielczych, barów mięsnych i mlecznych, probierni ryb.
Przeszkolono wielu kierowników uspołecznionych zakładów żywienia zbiorowego.
Poprawiła się, jakość potraw i obsługa.
W pełni zrozumienia, że alkoholizm jest wrogiem jednostek i państwa zwalcza się ostatnio energicznie tę plagę społeczną.
W coraz szerszym zakresie stosuje się leczenie chorób przewodu pokarmowego w uzdrowiskach.
Już ten pobieżny przegląd wydarzeń uwidacznia nam jasno, jak wielką wagę przywiązuj e się obecnie do zapewnienia ludności podstawowych środków spożywczych i do racjonalnego, opartego na naukowych podstawach odżywiania i leczenia dietetycznego, gdyż państwo nasze chce mieć obywateli zdrowych zarówno moralnie, jak i fizycznie
[więcej w: tort na roczek przepis, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, tort urodzinowy dla faceta ]

Tags: , ,

Wiele danych o odżywianiu się w Polsce możemy zaczerpnąć z pism Mikołaja Reja z Nagłowic (XVI w.)

Wiele danych o odżywianiu się w Polsce możemy zaczerpnąć z pism Mikołaja Reja z Nagłowic (XVI w.
), malarza życia i obyczajów szlachty polskiej.
Rej ubolewa nad rozpowszechnieniem pijaństwa i związanej z nim rozrzutności.
Zachwala natomiast Rej swojskie, zdrowe, świeżo przyrządzone dania, jest zwolennikiem piwa.
W Żywocie Człowieka Poczciwego wspomina Rej o rzodkiewce, kapuście, sałacie, ogórkach, majeranku, koprze, pasternaku, życie, owsie, pszenicy, gruszkach, śliwkach, jabłkach, wiśniach, brzoskwinie i włoskie orzechy, surowe grzyby, solone rydze.
Ten niepospolity znawca życia i obyczajów zalecał nade wszystko życie pomierne.
W wieku XVI i XVII jedzono dużo, do obiadu zasiadano wcześnie (o 10 rano), gdyż składał się on z wielu dań.
Nadużycie trunków w dawnej Polsce było nagminne, a w zamroczeniu alkoholowym dochodziło do zwad, burd i pojedynków.
Pijaństwo przynosiło ogromne straty moralne i fizyczne, szerzyły się choroby z przepicia.
Spożywano zbyt wiele pokarmów – obżarstwo i pijaństwo warstw posiadających sprowadzało liczne choroby przewodu pokarmowego i wady przemiany materii.
Często spotykano otyłość, szlachta cierpiała na dnę i kamicę żółciową – nadmiernej tuszy był król Jan III i Władysław IV, na dnę chorował Zygmunt III i Jan Kazimierz.
Opis obyczajów z czasów saskich podał nam w swych pamiętnikach Jędrzej Kitowicz.
Jak podaje Kitowicz, na jedno przyjęcie podawano 60 i więcej potraw.
Warunki odżywiania chłopów były często opłakane – Konnor pisze: ubodzy z żołędzi często chleb jedzą.
Niedole włościan opisywał Modrzewski i żądał równouprawnienia wszystkich warstw, dowodził, że kraj samą szlachtą kwitnąć nie może, bo a któż będzie dawał żywności i nam, i bydłu, jeśli żadnego oracza nie będzie.
Podobnie ujmował się za ludem Sebastian Klonowicz i Krzysztof Opaliński.
Ciężkie warunki panowały zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku, do czego przyczyniło się szereg wojen.
Nie było w wielu okolicach zboża na zasiew i zwierząt do orki, większość pól leżała odłogiem.
W czasach saskich poziom odżywiania na wsi był często opłakany, a smutny Ios chłopów opisuje w wymownych słowach Staszic.
Ten wybliny reprezentant polskiego Oświecenia, gorący rzecznik praw ludu, wzywając do zniesienia pańszczyzny pisał: Widzę miliony stworzeń, z których jedne półnago chodzą, drugie skórą, albo ostrą siermięgą okryte, wszystko wyschłe, zgłodniałe… Tych żywnością jest chleb ze śrutu, a przez ćwierć wieku samo zielsko, napojem woda i paląca wnętrzności wódka.
.
.
Oto człowiek, który was żywi.
Oto stan rolnika w Polsce
[patrz też: tort urodzinowy dla faceta, condizione legnica, jak ozdobić tort dla dziecka ]

Tags: , ,

konieczność dostarczania dla organizmów zwierzęcych innych składników pokarmowych

Około 1880 r.
wykazano konieczność dostarczania dla organizmów zwierzęcych innych składników pokarmowych, a mianowicie soli mineralnych.
W r.
1881 lekarz rosyjski Łunin, pracujący w Dorpacie stwierdza po raz pierwszy istnienie dodatkowych czynników pokarmowych i staje się rzeczywistym odkrywcą witamin.
Prace w laboratoriach Fischera, Hopkinsa, Abderkaldena pozwoliły rozdzielić białka na podstawowe składniki, zwane aminokwasami, a Mendel i Osborne wykazują, że rozmaite aminokwasy nie mają tej samej wartości odżywczej i biologicznej.
Rozwija się nauka o witaminach, pojawiają się prace Polaka Kazimierza Funka i Holendra Eijkmana.
Zupełnie nową erę w dziedzinie nauki o trawieniu stworzyły też prace fizjologa rosyjskiego Iwana Petrowicza Pawłowa (1849-1936).
Jego właśnie wytrwałej i twórczaj pracy wiedza współczesna zawdzięcza obecne nasze wiadomości o fizjologii gruczołów trawiennych.
Uczony ten opierając się na nerwizmie Seczenouia wykazał, że regulacja czynności gruczołów trawiennych odbywa się przy udziale centralnego układu nerwowego, wykazał zmienność dynamiki wydzielania soków trawiennych w zależności od ilości i jakości pokarmów.
Wyniki tych bogatych w treść i płodnych doświadczeń Ogłoszone zostały w klasycznej pracy Pawłowa: Wykłady o pracy głównych gruczołów trawiennych (1897).
Za całokształt swej świetnej działalności na polu fizjologii trawienia otrzymuje Pawłow w roku 1904 nagrodę Nobla.
Zasługą Pawłowa jest też wykazanie głębokiego wpływu, jaki wywiera kora mózgowa na czynności wewnętrznych, a zwłaszcza na działalność wydzielniczą i ruchową przewodu pokarmowego.
Nauka Pawłowa pozwoliła nam lepiej zrozumieć patogenezę wielu chorób przewodu pokarmowego, szczególnie zaś choroby wrzodowej.
Wszystkie te zdobycze pozwoliły oprzeć naukę o odżywianiu na nowych mocnych podstawach, a lekarze powoli poznają wartość leczenia dietetycznego w rozmaitych chorobach.
Oparta na naukowych podstawach dieto terapia zaczęła powoli zyskiwać należną sobie pozycję.
Z biegiem czasu przekonano się, że w pewnych chorobach diety nie można zastąpić żadnym innym środkiem.
Pojawiły się diety dla leczenia cukrzycy, dny, otyłości, chorób układu krążenia, nerek, wrzodu żołądka i dwunastnicy.
Odkrycie witamin pozwoliło na racjonalne i przyczynowe leczenie szeregu chorób, jak beri-beri, gnilca, pelagry.
ZARYS HISTORII ODŻYWIANIA W ROSJI I ZSRR W okresie powstania państwa rosyjskiego (862 r.
) tryb życia był prosty.
W końcu X wieku Ruś dostała się pod wpływy kulturalne Bizancjum i wówczas książęta rosyjscy doszli do przekonania, że ich wielkość wymaga również odpowiedniej oprawy
[hasła pokrewne: tort królewski sowa, tort urodzinowy dla faceta, jak ozdobić tort dla dziecka ]

Tags: , ,

W miejscu tym potrzeba nacierać oczy płynem wątroby (najlepiej kozła)

W miejscu tym potrzeba nacierać oczy płynem wątroby (najlepiej kozła), przynajmniej kozy, wyciekającym w czasie pieczenia jej, a także spożywać samą wątrobę (ks.
VI rozdz.
6).
W ks.
III rozdz.
22 ostrzega Celsus przed podawaniem mleka w bólach głowy (alergia), wie, że po długim głodzie nie wolno na raz dużo jeść: nie dobrze również po długim głodzie nasycić się zbytecznie (ks.
I rozdz.
3).
CZASY ŚREDNIOWIECZA POGLĄDY NA ODŻYWIANIE U ANTHIMUSA, RHAZESA, POGLĄDY SZKOŁY W SALERNO.
POŁOZENIE WSI W OKRESIE FEUDALIZMU W wiekach średnich, tonących w nieuctwie, vi okresie upadku kultury, upada również i znaczenie leczenia dietetycznego, a kwitnie natomiast prawie wyłącznie nieudolnie stosowana farmakoterapia.
Chrystianizm, wskazując na życie wieczne, szerzył pogardę dla dóbr i wartości doczesnych, a gorliwość mistyczna odpychała wszelkie starania o ciało – odzienie i pożywienie były to sprawy, o które nie warto się starać.
Ale nawet i w tym okresie znajdujemy w pismach rozmaitych autorów, przepisy specjalnych diet, stosowanych przed i po upuście krwi, szczegółowe sposoby przygotowania pokarmów i napojów.
Wskazywano ilość i rodzaj pokarmów, które mogą być podawane w rozmaitych chorobach – uważano np.
, że jaja powinny być podstawowym składnikiem diety.
Anthimus, lekarz Teodoryka, wydaje dzieło Dietetica – pisane po łacinie między 511-526 naszej ery.
Rhazes arabski Galen (850-923) wypowiedział opinię, że gdzie można uzdrowić chorego za pomocą diety, tam nie trzeba stosować leków.
Przepisy dietetyczne znajdujemy w kodeksie szkoły w Salemo (koło 1100) w tzw.
Regimen Sanitatis Salernitatum.
Szkoła w Salerno zwraca uwagę, że prawidłowa czynność przewodu pokarmowego ma ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia.
Pogląd ten wyrażony jest w aforyzmie: chcesz być bracie czerstwy, zdrowy pilnuj kiszki odchodowej (cyt.
wg A.
Sokołowskiego).
Kodeks z Salem ostrzega przed objadaniem się, gdyż grozi to zaburzeniami żołądkowymi i zakłóca prawidłowy sen.
Mimo nawoływań do umiarkowania, życie średniowieczne cechowały nadużycia w jedzeniu i piciu – nie lepiej, a często nawet gorzej działo się w tych czasach w niektórych klasztorach.
W wielu klasztorach wyprawiano uczty, które pisarze ówczesnych czasów słusznie porównywali z rzymskimi.
Piotr z Cluny skarżył się, że u mnichów, którzy mają zachowywać posty, stoły uginają się od stosów pieczeni.
W klasztorze Maubron znajdował się obraz, przedstawiający tłustą gęś, wokół której grupowały się kiełbasy, flaszki wina, szklanki i przybory kuchenne.
Pod obrazem była wypisana pieśń, zaczynająca się od słów: wszyscy są pełni, nikt nie jest pusty, podać wino (cyt
[więcej w: tort kanapkowy, tort urodzinowy dla faceta, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis ]

Tags: , ,
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.