You are here: Home > Bez kategorii > W pogoni za zyskiem podnoszą oni nieustannie ceny na podstawowe artykuły spożywcze

W pogoni za zyskiem podnoszą oni nieustannie ceny na podstawowe artykuły spożywcze

W pogoni za zyskiem podnoszą oni nieustannie ceny na podstawowe artykuły spożywcze.
Zwyżka cen i obniżenie zarobków prowadzą do spadku siły nabywczej mas pracujących i dochodzi do kryzysu.
Spadek siły nabywczej mas pracujących powoduje ograniczenie spożycia, a tym samym dochodzi do nagromadzenia się wielkich zapasów żywności.
Kapitaliści nie mogąc środków tych sprzedać i nie chcąc dopuścić do obniżki cen masowo niszczą towary.
Używa się, więc w tych okresach masła do smarowania maszyn, opala się parowozy kukurydzą i pszenicą, wrzuca do morza worki z kawą, a nawet wylewa do rynsztoków mleko.
W tych warunkach następuje nieuchronnie spadek stopy życiowej świata pracy, warunki te pogarsza jeszcze militaryzacja ekonomiki, zamrażanie płac, inflacje.
W celu usprawiedliwienia tych nienormalnych stosunków kapitaliści starają się wytłumaczyć niedożywienie szerokich mas ludności rozmaitymi rzekomo naukowymi teoriami.
Jedną z nich jest teoria Malthusa, która głosi, że źródłem wszelkich klęsk socjalnych jest zbyt szybki wzrost ludności.
Za wzrostem tym rzekomo nie może nadążyć produkcja środków spożywczych.
Jednakże prosta obserwacja stosunków np.
francuskich wykazuje niedorzeczność takiego rozumowania.
W kraju tym mimo zatrzymania się przyrostu ludności położenie mas pracujących pogarsza się z roku na rok.
W rzeczywistości złe położenie mas pracujących zależy od podstawowego prawa ekonomicznego współczesnego kapitalizmu, tj.
konieczności uzyskania maksymalnych zysków.
W obecnym stanie techniki, agrobiologii, hodowli zwierząt produkcja środków spożywczych nie ma granic.
Dość wspomnieć, że w rejonie wielkich prac nawadniających w ZSRR pod uprawę oddana zostanie przestrzeń równająca się łącznym terytorium Anglii, Belgii, Holandii, Danii i Szwajcarii.
Na tych terenach można będzie wyprodukować żywność i odzież dla około 100 milionów ludzi.
W krajach o ustroju socjalistycznym produkcja i handel środkami spożywczymi są podporządkowane interesom społeczeństwa, a planowy system gospodarki nie dopuszcza do powstawania kryzysów.
Państwo dba o rozwój rolnictwa, hodowli zwierząt, przemysłu spożywczego.
Nie dopuszcza też do spekulacji środkami spożywczymi ani do ich falsyfikacji – zjawisk tak pospolitych w świecie kapitalistycznym.
W USA projekty ustawo standaryzacji podstawowych środków spożywczych były bardzo wolno realizowane w Kongresie.
Dopiero po pierwszej wojnie światowej, która spowodowała istną powódź fałszerstw na rynku spożywczym, zabrano się energicznie do tego zagadnienia.
Należy też podkreślić, że w USA, jak też i w innych krajach kapitalistycznych, fabrykanci gwałtownie opierają się próbom podawania do wiadomości publicznej niepomyślnych dla ich firm wyników analiz
[hasła pokrewne: aminy biogenne w żywności, szumgum, kwestia smaku tort ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aminy biogenne w żywności kwestia smaku tort szumgum
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.