You are here: Home > Bez kategorii > Wskutek wzrostu realnych płac w ustrojach socjalistycznych wzrasta siła nabywcza mas pracujących

Wskutek wzrostu realnych płac w ustrojach socjalistycznych wzrasta siła nabywcza mas pracujących

Wskutek wzrostu realnych płac w ustrojach socjalistycznych wzrasta siła nabywcza mas pracujących, nieznane są też kryzysy, bezrobocie.
Z przemówienia A.
Mikojana na XIX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego dowiadujemy się, że w ZSRR szybko zwiększa się spożycie produktów mięsnych, ryb, mleka, jarzyn, owoców, cukru, że wzrasta produkcja chleba pszennego kosztem żytniego.
Połowy ryb wzrosły w r.
1952 w porównaniu z rokiem 1940 blisko w 70 %, a produkcja konserw przeszło 2-krotnie, podobnie mleka skondensowanego i sproszkowanego.
Wzrosła, też produkcja cukru, piwa, wina gronowego.
Jednocześnie zwraca się baczną uwagę, na jakość wyrobów spożywczych.
Jak podkreśla Mikojan: Artykuły spożywcze powinny mieć dobrą, jakość i wysoką wartość odżywczą, ponętny wygląd, przyjemny zapach, powinny pobudzać smak i rozwijać apetyt, ażeby ludzie odczuwali podczas jedzenia prawdziwą przyjemność.
W krajach socjalistycznych istnieje ścisły związek nauki z gospodarką narodową, związaną z produkcją środków spożywczych.
Szczególnie dobitnie wpływ ten zaznaczył się w rolnictwie i sadownictwie.
Największe zasługi ponieśli tu uczeni rosyjscy.
Już w ubiegłym stuleciu Liebig w Niemczech zwrócił uwagę, że należy uzupełniać w glebie związki mineralne.
Przekonano się jednak wkrótce, że mimo dodawania tych związków urodzaje po pewnym czasie spadają.
Ten pozorny paradoks wyjaśnili znakomici agrobiolodzy rosyjscy Wasyl Dokuczajew (1846- 1903), Wasyl Wiliams (1863-1939) i Paweł Kostyczew (1845-1895), twórcy nauki o glebie i jej strukturze.
Wielkie zasługi dla rozwoju rolnictwa i sadownictwa położył Miczulin, który wyhodował odporne na zmiany klimatyczne gatunki drzew owocowych i stworzył cały szereg nowych odmian świata roślinnego.
Nauka Miczurina i Wiliamsa została rozwinięta i wzbogacona nowymi danymi przez prace akademika Łysenki.
Uczony ten odkrył prawa stadialnego rozwoju roślin, wprowadził nowe możliwości przekształcenia roślin jarych na ozime, nasion słabo kiełkujących na dobrze kiełkujące.
Opierając się na dialektycznej analizie zjawisk stworzono w ZSRR nową naukę na podstawie, której odbywa się obecnie w Związku Radzieckim wielka przebudowa przyrody.
Nauka ta uczy rozumieć prawa kierujące zjawiskami przyrody i uczy panowania nad nimi.
W warunkach społeczeństwa socjalistycznego, przy zniesieniu prywatnej własności środków produkcji, przy socjalistycznym przeobrażeniu rolnictwa i możności wpływania na przyrodę, rozmiary produkcji środków spożywczych nie mogą być ograniczone, zlikwidowane zostały przyczyny powodujące pauperyzację mas, antagonistyczna sprzeczność między wytwarzaniem a spożyciem
[przypisy: condizione legnica, aminy biogenne w żywności, ciasto marchewkowe thermomix ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aminy biogenne w żywności ciasto marchewkowe thermomix condizione legnica
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.