You are here: Home > Bez kategorii > Zamiast końskiego mięsa

Zamiast końskiego mięsa

Zamiast końskiego mięsa, którym dawniej nie gardzono nawet u możnych, wprowadzono dziczyznę, zamiast drewnianych mis i waz widzimy srebrne, a potem i porcelanowe, dawną prostotę obyczajów zastąpił ceremoniał dworski.
Spośród państw ruskich w Okresie najazdów tatarskich na plan pierwszy wysunęło się księstwo moskiewskie.
Do szczytu potęgi doszło państwo moskiewskie za panowania Iwana Czwartego, zwanego Groźnym, Za Iwana Groźnego poziom życia na dworze carskim był wystawny – pewne wyobrażenia, jak jadano w tych czasach, daje powieść Tołstoja pt.
Srebrny książę, gdzie autor daje przegląd bankietu dworskiego.
Zwyczaje panujące w XVI wieku znalazły wyraz w ówczesnej literaturze.
W XVI wieku w Moskwie powstał staroruski utwór literacki Domostroj, w którym wiele miejsca poświęcono sposobom odżywiania się, konserwacji i przechowywaniu środków spożywczych.
W XVII wieku istniały już w Moskwie rozporządzenia o uboju zwierząt i wypieku oraz sprzedaży chleba.
Za ubój chorego zwierzęcia i sprzedaż tego mięsa bito knutem, harapem, bez wszelkiego miłosierdzia (cyt.
według Riejslera).
Jeśli okazało się, że chleb posiada zbyt małą wagę, to nakładano grzywnę.
Wyznaczone były osobne miejsca targowe dla handlu mięsem, rybą, śledziami.
Piotr I, przeprowadzając na szeroką skalę reformy, wydał również szereg zarządzeń odnośnie handlu artykułami spożywczymi.
Istniała specjalna policja targowa, której zalecono patrzyć i ochraniać uważnie, aby miara i waga były należyte (cyt.
według Riejslera).
Handlujący obowiązani byli posiadać białe ubrania i przestrzegać czystości.
Jeśli policja stwierdziła zepsute ryby lub mięso, to rozkazywała zepsuty towar zakopać do ziemi.
Za sprzedaż padliny zsyłano na katorgę na okres 10 lat.
W tym okresie chłop i robotnik rosyjski odżywiali się skromnie, a warstwy posiadające żyły wystawnie.
W wieku XVIII żyje i działa w Rosji genialny uczony M.
Łomonosow (1711-1765).
On to pierwszy odkrył prawo zachowania materii, określił naukowe podstawy utleniania, podał klasyfikację czucia smakowego.
W końcu wieku XVIII i na początku XIX rozwija się w Rosji chemia i zostają opracowane metody określania składników produktów spożywczych.
W 1792 roku akademik Łowie bada skład młodu, Kirchhoff pracuje nad scukrzeniem skrobi (1814), a Bidhejm w latach 1798-99 otrzymuje z buraka krystaliczny cukier.
Pod, wpływem badań chemicznych wzrasta ogromnie w Rosji zainteresowanie zagadnieniami odżywiania, wydają swe prace Chodniew, Naumow, Sokołowski (cyt.
według Riejslera).
Nad zagadnieniami związanymi z odżywianiem pracowali w drugiej połowie XIX wieku biochemik Danilewski (prace nad białkami, fermentacją, żywieniem wojska) i fizjopatolog Paszutin (prace nad przemianą materii, gnilcem)
[podobne: ciasto marchewkowe thermomix, tort na roczek przepis, tort bezowy dacquoise ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciasto marchewkowe thermomix tort bezowy dacquoise tort na roczek przepis
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.