You are here: Home > Bez kategorii > „Zarys higieny żywienia”

„Zarys higieny żywienia”

Zarys higieny żywienia pióra prof.
A.
Szczygła oraz podręcznik prof.
St.
Krauzego Artykuły żywności (dwa tomy).
W roku 1950 ukazało się nakładem PZWL tłumaczenie pracy I.
G.
Łorie Podstawy dietetyki, a w 1952 książka prof.
Jakuba Chlebowskiego Podstawowe wiadomości z dietetyki.
W 1951 wydano prasę Z.
Wysokińskiej Fizjologia żywienia człowieka cz.
I i II, w 1952 Chemię żywienia M.
Rychlika i T.
Szczepkouiskieqo.
W ramach Polskich Wydawnictw Gospodarczych podręczniki R.
Górskiego Planowanie żywienia gospodarczego (1952), Organizacja żywienia pracowników w zakładach produkcyjnych (1952), Ekonomika i planowanie żywienia zbiorowego (1953) Górskiego, Pawłowskiej i Wierzbickiego oraz praca zbiorowa Obsługa konsumenta w zakładach żywienia zbiorowego (1953).
Ponadto wstały wydane Wyposażenie techniczne zakładów żywienia zbiowego – Gliwic, Olesińska, Zieliński i Technologia przyrządzania potraw – Badecka, Celczyńska.
Ukazały się również cenne prace o odżywianiu dzieci, jak Żywienie niemowląt i dzieci starszych – E.
Iszory (PZWL, 1952) oraz Normy żywienia dzieci i jadłospisy S.
Witkowskiej (PZWL, 1952).
Zwraca się też dużą uwagę na wykształcenie personelu dietetycznego dla szpitali, stołówek, hoteli i pensjonatów.
Rząd nasz i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza doceniają w pełni znaczenie prawidłowego odżywiania dla zachowania zdrowia i zdolności do pracy szerokich warstw ludności.
Świadczą o tym ogromne inwestycje w dziedzinie rozwoju rolnictwa, hodowli zwierząt domowych i rybołówstwa, planowa gospodarka w dziedzinie produkcji środków spożywczych.
Widzimy, jak na oczach naszych rozwija się sieć chłodnicza, powstają fabryki konserw, rozwijają się instytucje poświęcone żywieniu stołówkowemu.
W celu polepszenia i usprawnienia odżywiania warstw pracujących zakłada się szereg barów mlecznych, rybnych, mięsnych i sklepów rozdzielczych z półfabrykatami spożywczymi.
Organizacja żywienia zbiorowego robi u nas z roku na rok poważne postępy – ulepszono pracę stołówek przy większych zakładach, rozbudowano sieć gospód spółdzielczych, barów mięsnych i mlecznych, probierni ryb.
Przeszkolono wielu kierowników uspołecznionych zakładów żywienia zbiorowego.
Poprawiła się, jakość potraw i obsługa.
W pełni zrozumienia, że alkoholizm jest wrogiem jednostek i państwa zwalcza się ostatnio energicznie tę plagę społeczną.
W coraz szerszym zakresie stosuje się leczenie chorób przewodu pokarmowego w uzdrowiskach.
Już ten pobieżny przegląd wydarzeń uwidacznia nam jasno, jak wielką wagę przywiązuj e się obecnie do zapewnienia ludności podstawowych środków spożywczych i do racjonalnego, opartego na naukowych podstawach odżywiania i leczenia dietetycznego, gdyż państwo nasze chce mieć obywateli zdrowych zarówno moralnie, jak i fizycznie
[więcej w: tort na roczek przepis, tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, tort urodzinowy dla faceta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: tort na roczek przepis tort szwardzwaldzki oryginalny przepis tort urodzinowy dla faceta
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.