You are here: Home > Bez kategorii > ZARYS HISTORII ŻYWIENIA Odżywianie jest jedną z najważniejszych konieczności życiowych

ZARYS HISTORII ŻYWIENIA Odżywianie jest jedną z najważniejszych konieczności życiowych

ZARYS HISTORII ŻYWIENIA Odżywianie jest jedną z najważniejszych konieczności życiowych – walka o zdobycie żywności przewija się przez całą historię ludzkości.
Warunki ekonomiczne decydowały o epokowych ruchach społecznych.
Historia narodów świata może być pisana pod kątem zaopatrzenia ludzi w żywność – brak odpowiedniego pożywienia wyrządził ludzkości nie mniej szkód niż epidemie groźnych dla życia chorób zakaźnych.
Pomyślność i rozwój kulturalny narodów szły zawsze ręka w rękę z dostatkiem pożywienia i zdrowym racjonalnym sposobem odżywiania się.
Wielki wpływ na sposób i poziom produkcji miał przede wszystkim rozwój narzędzi pracy.
Można powiedzieć, że historia odżywiania jest w dużej mierze historią rozwoju narzędzi rolniczych.
Dobrobyt rozmaitych krajów starożytnych opierał się zwykle na wysokim poziomie uprawy ziemi – Egipt, Mezopotamia i Cesarstwo Bizantyjskie zawdzięczały swój dobrobyt wysokiemu rozwojowi rolnictwa.
Historia poucza nas, że zwyczaje i poziom odżywiania się zależą w wielkiej mierze od warunków społecznych i ekonomicznych oraz położenia geograficznego.
Przy rozważaniu historii odżywiania dla jej pełniejszego i głębszego zrozumienia konieczne jest uwzględnienie wynalazków technicznych ekonomiki danego okresu.
Historia gospodarcza wykazuje, że na rozwój potęgi gospodarczej i politycznej danego kraju mają wpływ środki produkcji (narzędzia wytwórcze), bogactwa naturalne oraz wytrwała praca danego narodu, jego uzdolnienia i twórczy wysiłek.
Człowiek swą pracą i wysiłkiem użyźnił rolę i przywrócił jej urodzajność przesunął granice uprawy zbóż, jarzyn i owoców, oswoił zwierzęta domowe.
Zwycięstwa chemii rolniczej, wynalezienie maszyn rolniczych i zdobycze w organizacji pracy dały chleb milionom ludzi.
Zdobycze agrobiologii (zwłaszcza radzieckiej) i meteorologii sprawiły, że rolnictwo będące źródłem rzeczywistego bogactwa narodu i gwarancją dobrobytu nie zależy dziś od zrządzeń losu i wyjałowienia gleby.
Dziś potrafimy nawet do pewnego stopnia zmienić klimat danej okolicy.
Nowoczesnego rolnictwa nie zastrasza susza czy szkodniki, nie grozi mu wyjałowienie gleby.
Nauka dała nam potężny oręż do ręki w walce o zapewnienie środków żywności dla naj szerszych warstw – przykładem tego są kraje o ustroju socjalistycznym – ZSRR i kraje demokracji ludowej.
W krajach kapitalistycznych i koloniach – tam gdzie panuje jeszcze wsteczny ustrój społeczny – miliony ludzi giną nadal z głodu i niedożywienia.
Obłędna teoria Malthusa powinna już dawno należeć do przeszłości.
POŻYWIENIE CZŁOWIEKA PIERWOTNEGO Na najniższym stopniu rozwoju ludzie pierwotni przenosili się z miejsca na miejsce, szukając środków żywności
[więcej w: sorbinian potasu rakotwórczy, tort czekoladowy kwestia smaku, tort bezowy kwestia smaku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: sorbinian potasu rakotwórczy tort bezowy kwestia smaku tort czekoladowy kwestia smaku
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.