You are here: Home > Bez kategorii > Żywienie lecznicze zmniejsza wreszcie skłonność do nawrotów w chorobach przewlekłych

Żywienie lecznicze zmniejsza wreszcie skłonność do nawrotów w chorobach przewlekłych

Żywienie lecznicze zmniejsza wreszcie skłonność do nawrotów w chorobach przewlekłych, a więc powinno znaleźć szerokie zastosowanie w medycynie zapobiegawczej.
Jakkolwiek odżywianie lecznicze nie stanowi panaceum na wszystkie choroby, to jednak w bardzo wielu przypadkach jest samowystarczalnym i skutecznym środkiem leczniczym.
W innych przypadkach żywienie lecznicze powinno być tłem, na którym znajdują zastosowanie inne metody leczenia.
Można powiedzieć, że gdzie nie ma żywienia leczniczego, tam nie wyzyskano wszystkich możliwości wyleczenia chorego, tam pominięto niesłychanie- ważny czynnik, jakim jest dieta.
W miarę postępów higieny i wiedzy o odżywianiu coraz bardziej staje się widoczny związek między zachowaniem zdrowia i zdolności do pracy a prawidłowym odżywianiem, które jest jednym z fundamentów higieny osobniczej i społecznej.
Higiena społeczna powinna pouczyć ludność o naj częstszych błędach popełnianych w kuchniach domowych, jadłodajniach i innych zakładach żywienia oraz o szkodliwych następstwach nieracjonalnego odżywiania dla zdrowia jednostek i narodów.
SKŁADNIKI POŻYWIENIA WSTĘP Za pokarmy uważamy związki, które przyjęte do organizmu mogą być zasymilowane w tkankach w celach wzrostu i odbudowy komórek lub wytworzenia energii.
Ściśle rzecz biorąc, pokarmy zawierają jednak składniki, które nie mieszczą się w tej definicji, jak np.
witaminy, związki smakowe, części niestrawne.
Pełna Iista składników pokarmu obejmuje: 1) węglowodany – dostarczające głównie ciepła; 2) tłuszcze i energii mechanicznej; 3) białka – służące głównie, jako budulec; 4) związki mineralne konieczne do wzrostu ustroju, procesów przemiany materii i jako budulec; 5) witaminy – konieczne do przemiany materii; 6) wodę – do budowy tkanek i przemiany materii; 7) części niestrawne – do budowy pokarmu i jako bodziec czynności ruchowej jelit; 8) związki nadające smak – czyniąc pokarm bardziej apetyczny pobudzają trawienie.
Należy podkreślić jednak, że tłuszcze i węglowodany w pewnym odsetku służą również do budowy tkanek, a białko w pewnych warunkach może być użyte, jako materiał palny do, wytworzenia ciepła i pracy mechanicznej.
W dawnych czasach sądzono, że wszystkie pokarmy zawierają jedną i tę samą substancję odżywczą.
Rozmaite pokarmy miały mieć, dlatego tylko różną wartość odżywczą, że były rozmaicie strawne i pierwiastek odżywczy znajdował się w nich w rozmaitej ilości.
Dopiero Liebig dowiódł, że w skład pożywienia wchodzą różne związki chemiczne, jak np.
białka, tłuszcze i węglowodany.
Nieco później przekonano się o znaczeniu soli mineralnych
[patrz też: szumgum, tort królewski sowa, sonoforeza przeciwwskazania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: sonoforeza przeciwwskazania szumgum tort królewski sowa
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.